Medische Fiche

Medische fiche

Bij aanvang van het nieuwe werkjaar dient elke ouder de medische fiche van zijn/haar kind zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Zo kan de leiding tijdens de jaarwerking beter reageren op eventuele accidentjes en makkelijker rekening houden met eventuele beperkingen van uw zoon of dochter. Zo kunnen wij bijvoorbeeld beter rekening houden met allergieën bij het voorbereiden van een kookvergadering.

Kleine toelichting bij het laatste puntje:
Moest uw zoon of dochter tijdens het kamp een ontwrichting of breuk oplopen met een spoedoperatie tot gevolg moet er altijd een document getekend worden voor toelating van een verdoving. Dit moet in principe altijd getekend worden door een ouder of voogd(es). Op een kamp of weekend is dit niet altijd mogelijk en daarom hebben wij schriftelijke toelating nodig om in uw plaats te tekenen.

Deze informatie wordt enkel gedeeld met de leiding van uw kind en de hoofdleiding. We willen ook benadrukken dat het belangrijk is dat u deze fiche zo nauwkeurig mogelijk invult