KLJ?

KLJ, iets voor jou?!

KLJ staat voor Katholieke Landelijke Jeugd, een jeugd- en jongerenbeweging die in Vlaanderen 300 afdelingen telt, deze brengen samen 26.000 leden bij elkaar. De werking wordt waargemaakt door 3.500 bestuursleden. KLJ is ook actief in Oost-België en telt daar 28 afdelingen die samen 1.600 leden hebben waarvan er 330 bestuurslid zijn. Zo is KLJ één van de grote jeugdbewegingen en jongerenbeweging in Vlaanderen.

 

Visie van KLJ

De visie geeft weer wat KLJ wil zijn, wil bereiken met haar leden en bestuursleden. KLJ is een vormingsbeweging die, vooral op het platteland en vanuit haar christelijke inspiratie meewerkt aan de opbouw van de maatschappij. Dit wil zeggen dat KLJ jonge mensen samenbrengt en mogelijkheden biedt aan individuele jongeren en groepen jongeren om zichzelf te vormen door het ingroeien in een maatschappij en door het meewerken aan de opbouw van deze maatschappij.

 

of vrij vertaald ...

KLJ wil jonge mensen samenbrengen ... KLJ richt zich vooral naar dorpsjongeren en wil hen samenbrengen in hun dorp. KLJ zorgt voor regelmatige activiteiten waar de jongeren mekaar kunnen ontmoeten, elkaar leren kennen.

KLJ wil jonge mensen vormen... KLJ werkt aan de persoonlijke vorming en aan de groepsvorming van de leden. Doorheen haar activiteiten wil KLJ werken aan de vorming van jongeren. Ze wil jongeren kansen bieden om zich te ontplooien, om hun persoonlijkheid te vormen, om samen dingen uit te proberen en te realiseren. In elke activiteit zit sowieso al een stukje vorming. Daarnaast probeert KLJ ook expliciet vormende activiteiten op te zetten rond allerhande thema's.

KLJ wil meewerken aan de opbouw van de samenleving ... KLJ wil niet langs de zijlijn staan, maar actief op het veld haar mening naar voren brengen over hoe de samenleving moet opgebouwd worden. Daartoe zendt KLJ vertegenwoordigers naar diverse organen en neemt KLJ op nationaal vlak standpunten in. KLJ wil ook dat de plaatselijke afdelingen vertegenwoordigingen opnemen en meebouwen aan een betere samenleving. Zo zijn veel afdelingsbesturen vertegenwoordigd in de jeugd- en parochieraad.